Aanvullingen en correcties

Wijzingen in de PPL-leerdoelen per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 zijn een aantal leerdoelen voor de LAPL/PPL-examens gewijzigd. Er is een aantal leerdoelen geschrapt, sommige leerdoelen zijn gewijzigd en er zijn enkele nieuwe leerdoelen bijgekomen.

In de meest recente drukken (Aerodynamica 9e druk; Meteo/Navigatie 9e druk, Wetgeving 17e druk) zijn deze wijzigingen inmiddels doorgevoerd. Alleen het deel Menselijke prestaties is nog niet bijgewerkt (daar is heel weinig in gewijzigd).

Hieronder kun je een Supplement (als pdf-bestand) downloaden met alle wijzigingen:
Supplement downloaden