Aanvullingen en correcties

Aerodynamica, Prestatieleer en Vliegtuigtechniek

Druk 7 (2019) en druk 8 (2021):

– Pagina 145, Veiligheidsfactor voor de start

In het rekenvoorbeeld (1360 ft × 1,33) is per abuis de ground roll uit Voorbeeld 1 (op pag. 142) gebruikt.
De veiligheidsfactor wordt altijd toegepast op een landingsafstand, en dus niet op een ground roll. Beter is het om bij de berekening uit te gaan van de landingsafstand uit Voorbeeld 3 (pag. 143): 2409 ft × 1,33 = 3204 ft.


– Onderdeel Vliegtuigtechniek
Bij het examen Aircraft General Knowledge (in het boek: onderdeel Vliegtuigtechniek) worden ook vragen gesteld over het onderwerp flutter.

Dat is conform de leerdoelen voor dit vak, maar in het boek wordt het begrip flutter niet genoemd in het onderdeel Vliegtuigtechniek. Het is wel te vinden in hetzelfde boek bij het onderdeel Aerodynamica, in de 7e en 8e druk op pagina 69 (paragraaf Massabalancering).