Het boek Theorie voor Ballonvaarders behandelt het vak 'Aerostatica', en daarnaast enkele 'ballon'-aanvullingen voor het vak Meteo, Operational procedures en Wetgeving, voor zover die onderwerpen niet behandeld zijn de andere boeken.

Indien je als ballonvaarder de boeken voor de overige vakken wilt bestellen, selecteer dan de PPL-boeken voor examens TOT 1 APRIL 2019.
Dat geldt voor de Nederlandse examens! Voor wie in België examen doet maakt het niets uit.