Laatst bijgewerkt: 14-06-2018

Aerodynamica - Prestatieleer - Vliegtuigtechniek
Laatste druk: druk 6, 2017 (2e oplage):
- Er zijn geen inhoudelijke verschillen met de 1e oplage (= druk 6, 2016).
- Er zijn updates of correcties.

Meteorologie en Navigatie
Laatste druk: druk 6, 2017 (2e oplage):
- Er zijn geen inhoudelijke verschillen met de 1e oplage (= druk 6, 2016).
- Er zijn updates of correcties.

Luchtvaartwetgeving
Laatste druk: druk 12 (2018).
- De verschillen met de 11e druk zijn beperkt, met uitzondering van hoofdstuk 9. De (inhoudelijk) belangrijkste verschillen:
- H.4: terminologie aangepast conform SERA ('signalen' ipv 'seinen').
- H.7: regelgeving over ATZ's is aangepast.
- H.9: Onderdelen Vluchtvoorbereiding en Instrumenten/uitrusting zijn grondig herzien ivm de invoering van de Europese Air Operations regulation, eind 2016. Overzicht motorinstrumenten is vervallen.
- H.10: definities noodlanding en voorzorgslanding toegevoegd.
- H.11: Europese meldplicht mbt tot voorvallen toegevoegd.
- H.13: Alleen de laatste paragraaf (Toezicht en opsporing) staat nog in de leerdoelen; dat onderwerp is nu vooraan in het hoofdstuk gezet. De rest is blijven staan, met een opmerking dat het niet meer tot de leerstof behoort.
- Bijlage 4: oude definities zijn verwijderd. Enkele nieuwe (zoals 'ELA-vliegtuigen) zijn toegevoegd.

Luchtvaartysiologie en -psychologie
Laatste druk: druk 6 (2016).
Correcties:
- p. 64, 2e paragraaf, laatste regel: de verwijzing naar p. 65 moet zijn 'Pagina 70'.

Radiocommunicatie-VFR
Laatste druk: druk 5 (2017).
De 5e druk is inhoudelijk vrijwel gelijk aan de 4e druk. De enige aanpassing betreft de uitspraak van getallen, in verband met een wijziging van SERA per oktober 2017.


Geen producten aanwezig

LET OP! De boeken zijn nu verkrijgbaar in TWEE versies.
Doe je
VOOR 1 APRIL examen? Bestel dan de 'oude' drukken!