Laatst bijgewerkt: 14-06-2018

Aerodynamica - Prestatieleer - Vliegtuigtechniek
Laatste druk: druk 6, 2017 (2e oplage):
- Er zijn geen inhoudelijke verschillen met de 1e oplage (= druk 6, 2016).
- Er zijn updates of correcties.

Meteorologie en Navigatie
Laatste druk: druk 6, 2017 (2e oplage):
- Er zijn geen inhoudelijke verschillen met de 1e oplage (= druk 6, 2016).
- Er zijn updates of correcties.

Luchtvaartwetgeving
Laatste druk: druk 12 (2018).
- De verschillen met de 11e druk zijn beperkt, met uitzondering van hoofdstuk 9. De (inhoudelijk) belangrijkste verschillen:
- H.4: terminologie aangepast conform SERA ('signalen' ipv 'seinen').
- H.7: regelgeving over ATZ's is aangepast.
- H.9: Onderdelen Vluchtvoorbereiding en Instrumenten/uitrusting zijn grondig herzien ivm de invoering van de Europese Air Operations regulation, eind 2016. Overzicht motorinstrumenten is vervallen.
- H.10: definities noodlanding en voorzorgslanding toegevoegd.
- H.11: Europese meldplicht mbt tot voorvallen toegevoegd.
- H.13: Alleen de laatste paragraaf (Toezicht en opsporing) staat nog in de leerdoelen; dat onderwerp is nu vooraan in het hoofdstuk gezet. De rest is blijven staan, met een opmerking dat het niet meer tot de leerstof behoort.
- Bijlage 4: oude definities zijn verwijderd. Enkele nieuwe (zoals 'ELA-vliegtuigen) zijn toegevoegd.

Luchtvaartysiologie en -psychologie
Laatste druk: druk 6 (2016).
Correcties:
- p. 64, 2e paragraaf, laatste regel: de verwijzing naar p. 65 moet zijn 'Pagina 70'.

Radiocommunicatie-VFR
Laatste druk: druk 5 (2017).
De 5e druk is inhoudelijk vrijwel gelijk aan de 4e druk. De enige aanpassing betreft de uitspraak van getallen, in verband met een wijziging van SERA per oktober 2017.


Geen producten aanwezig